Galerie Pentolino-italský porcelan,keramika,šperky Antica Murrina,polodrahokamy,benátské masky.Veveří 9,Brno-střed..

Obchodní a dodací podmínky

Tisk Poslat

Vítáme Vás v našem internetovém a doufáme, že vše proběhne k Vaší spokojenosti, 

protože nejdůležitější osobou v naší Galerii Pentolino je zákazník!

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě  www.keramikapentolino.cz,  jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi, jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.keramikapentolino.cz (dále jen prodávající). Tyto všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na osoby, které nakupují zboží od prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) a též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

Všeobecné obchodní podmínky platné do 31.12.2013 upravoval zákon č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákon č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele). 

Údaje o provozovateli internetového obchodu

Provozovatelem internetového obchodu je Andrea Jelinková Dis., se sídlem Na hrázi 321/11, Střelice u Brna 664 47, IČO:75938502, DIČ: CZ7453173827, jsem plátce DPH. Bankovní spojení Fio banka, a.s.: 2800278456/2010, IBAN: CZ1020100000002800278456. 

Veškerá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je na adrese  emailové Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení musíte mít Java scripty povoleny.  

Objednávka

Objednávku může kupující učinit elektronicky přímo v internetovém obchodě. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam nabízeného zboží prodávajícího spolu cenou, včetně DPH. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění registračních údajů a náležitostí, odsouhlasení obsahu objednávky a obchodních podmínek. Po zadání objednávky do objednávkového systému je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku platnou a závaznou. Objednávka je neplatná, pokud kupující nevyplní registrační údaje a náležitostí spojené s elektronickou objednávkou.

Ceny

Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu prodávaného zboží jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH. 

Poštovné

Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním objednaného zboží. Poštovné je zdarma pro objednávky vyšší než 5000,- Kč. Poštovné balíku bez dobírky (částka je uhrazena předem na účet) je zasílána až po připsání platby na bankovní účet. Bankovní spojení Fio banka, a.s.: 2800278456/2010.

 

-blík, platba předem (dodání 3-6 dní) 90,-Kč

-balík a dobírka (dodání 3-6 dní) 175,-Kč

-balík, dobírka a křehké, pojištěný-pro křehké zboží (dodání 3-6 dní) 195,-Kč

-rozvoz zboží po Brně (1-2 dny) 120,-Kč

 

Poštovné na Slovensko je :  349,- Kč pro objednávky do 9000,- Kč a zdarma pro objednávky vyšší než 9000,- Kč. Cena dobírky je hrazena v EURECH dle aktuálního přepočtu ČNB.

Zrušení objednávky

Kupující může bez udání důvodu objednávku zrušit – a to až do potvrzení objednávky prodávajícího na e-mail kupujícího (email obsahuje informaci, že objednávka byla přijata a že se vyřizuje). Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po dohodě prodávajícího a kupujícího, kdy veškerá komunikace mezi prodávajícím-kupujícím je na adrese   Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení musíte mít Java scripty povoleny.

Právo zákazníka na odstoupení

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nákup na IČ), má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí objednávky. Odstoupit může kupující tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu   Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení musíte mít Java scripty povoleny. . Pro rychlé vyřízení požadavku kupujícího prodávající doporučuje připsat do emailu číslo objednávky. V případě, že kupující obdržel od prodávajícího k objednávce dárek, a dojde k odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě do 14 dnů od převzetí objednávky, je kupující povinen vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Zpětné vrácení objednaného zboží lze v sídle firmy, nebo poštou. V případě volby zpětného zaslání balíku poštou doporučujeme poslat doporučeně, řádně zabalené, pojištěné, doporučujeme také režim „křehké“, protože za případné poškození, nebo ztrátu zboží během přepravy neručíme! Veškeré náklady na zpětné dodání objednaného zboží prodávajícímu hradí kupující a nebudou již kupujícímu vráceny. Objednané zboží zasílejte na adresu : Andrea Jelinková, DiS., GALERIE PENTOLINO, Svážná 390/12, Brno 634 00.

Zaslání zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dodáno v co nejkratší možné době, obvykle do doby 2-6 dnů. Má-li prodávající objednané zboží odeslat, odevzdá objednané zboží kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro kupujícího. Při odeslání nastanou účinky odevzdání objednaného zboží kupujícímu jejím předáním dopravci. Prodávající oznámí emailem kupujícímu, že mu objednané zboží odeslal.

Způsob dopravy

Z důvodu zlepšení našich služeb jsme převedli veškeré odesílání balíků po Česku i na Slovensko prostřednictvím České pošty, která jako jediná disponuje vozy výhradně určené pro přepravu křehkých zásilek. Toto službu nám zatím nenabídla žádná jiná přepravní společnost. Zboží je vždy řádně zabaleno tak, aby nedošlo k poškození objednaného zboží. Při porušení zásilky, poškození obalu…atd. zásilku nepřebírejte, informujte o této skutečnosti pracovníka České pošty a sepište s ním reklamaci. V případě, že je nutné objednané zboží doručovat kupujícímu opakovaně, nebo jinak, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady s tímto spojené (opakované doručení, jiný způsob doručení).

Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupující má možnost zaplatit zásilku až při převzetí objednaného zboží. Jde o dodání objednaného zboží na dobírku a je zatím nejpoužívanějším způsobem platby v českých internetových obchodech. Nabízíme také možnost zaplatit objednané zboží na náš bankovní účet. Platba převodem z účtu se provádí před dodáním objednaného zboží, a to maximálně do 4 pracovních dnů od okamžiku odeslané objednávky. V případě, že takto kupující neučiní, a peníze na náš bankovní účet do 4 pracovních dnů neodešle, bude kupující emailem kontaktován, kde se vzájemně  domluvíme na dalším postupu. Při platbě převodem z účtu je potřebné počítat s trváním převodu peněz cca 2-3 dny (záleží na dané bance). Doporučujeme ale zaplatit objednané zboží co nejdříve, protože toto objednané zboží je stále - až do zaplacení - majetkem Galerie Pentolino (kupující se stane vlastníkem objednané věci teprve úplným zaplacením kupní ceny). Přijetí platby na náš bankovní účet a vyřízení objednávky potvrzujeme kupujícímu emailem. Objednané zboží je po ověření platby ihned expedováno. 

Objednávku lze také zaplatit v hotovosti při osobním předání objednaného zboží. 

Nebezpečí škody na věci, převzetí zboží

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím objednaného zboží (dále jen věc). Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Je-li při uzavření smlouvy věc již přepravována, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího předáním věci prvnímu dopravci. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu. 

Kupující je povinen prohlédnout a řádně zkontrolovat objednané zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno při přebírání Vaší objednávky mechanické poškození obalu zásilky (krabice nebo lepící pásky), ihned tuto skutečnost oznamte pracovníkovi České pošty a sepište s ním reklamaci. V případě, že dojde k rozbití obsahu zásilky, je každá položka v balíku proti tomuto pojištěna a Česká pošta hodnotu rozbitého obsahu proplatí. Vždy je však nutné rozbité zboží i s krabicí a obalovým materiálem do 24 hodin po převzetí reklamovat na lokální poště. 

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je realizována elektronickou poštou na adrese: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení musíte mít Java scripty povoleny. .

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí, že kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupené věci v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
a) které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
b) povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
c) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
d) věc tohoto druhu obvykle používá,
b) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
e) byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

Práva z vadného plnění 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u objednaného zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. Jako záruční list slouží faktura, nebo paragon (zjednodušený daňový doklad) za objednané zboží. Prodávající odpovídá  za to, že objednané zboží (dále věc) bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené běžným používáním, nebo kdy věc je mechanicky poškozena, vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že věc byla používána k jinému než obvyklému účelu . Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy. 

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo :


a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
b) na odstranění vady opravou věci, 
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
d) odstoupit od smlouvy


Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li vrátit věc v tom stavu, v jakém ji obdržel. 
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu, sdělí, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci v sídle internetového obchodu, nebo písemně na emailovou adresu Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení musíte mít Java scripty povoleny. . Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající informuje, že o dalším postupu průběhu vyřízení reklamace se musí kupující zajímat sám.
Prodávající je v případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část a to bez částky za poštovné. Kupní cena nebo její část bude kupujícímu vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 2 dnů po převzetí vráceného zboží. 

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č.101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. 

Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujících osobní údaje kupujících, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek kupujících v budoucnu. Kupující registrací projeví svůj souhlas, že mu může prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a akcemi. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat a to tak, že zašle emailovou zprávu na   Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení musíte mít Java scripty povoleny. .

Webové rozhraní obchodu, včetně fotografií a nabízeného zboží je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude neoprávněně zasahovat, nebo využívat vybavení internetového obchodu a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. 

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím od 1.1.2014, v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným upozorněn a má možnost se s nimi seznámit hned na úvodní stránce internetového obchodu www.keramikapentolino.cz. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) a též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

Zásahy vyšší moci, jako např. zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky či další objektivní překážky na straně prodávajícího jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí. Totéž platí, i když uvedené události nastali u subdodavatelů. Kupující také bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky.

V případě, že kupní smlouva obsahuje zahraniční (mezinárodní) prvek, pak strany kupující-prodávající se řídí českým právem.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a upravovat, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil v době uskutečnění objednávky.

26.3.2014, Andrea Jelinková, DiS.

 

 

 

 


 
© 2011 www.keramikapentolino.cz
Všechna práva vyhrazena
Italské šperky a keramika, Pentolino,